Internet WIFI w każdym domku !!!
Specjalne wyposażenie domków !!!
Oferty specjalne dla wycieczek !!!
Pomoc w planowaniu urlopu !!!
Indywidualny parking !!!
Atrakcje wodne !!!

Ośrodek wypoczynkowy Taurus Holiday w Okunince. Domki nad Jeziorem Białym

+48 665 456 655

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
                                               TAURUS HOLIDAY POLECA   CHEŁM 

    miasto DUCHA BIELUCHAOdległość: 45 km

Warto zobaczyć: TAK

Nasza ocena: 

Prawosławny klasztor św. Onufrego w Jabłecznej

   

Chełm jest miastem powiatowym w woj. lubelskim, na skraju Pagórów Chełmskich i obniżenia Dubienki, nad Uherką.

Nazwa miasta pochodzi od "cholm" - góra, centralnego wzniesienia, na którym stoi obecnie bazylika. Miasto istniało już w X wieku i należało do tzw. Grodów Czerwieńskich, zamieszkanych przez plemię Lędzian.

W 1233 roku książę halicki Daniel Romanowicz nadał miastu prawa miejskie i uczynił stolicą księstwa Halicko Włodzimierskiego. Na Górce Chełmskiej zbudował zamek. W 1366 roku król Kazimierz III Wielki przyłączył Chełm do Polski i ustanowił tam biskupstwo. 14 stycznia 1392 roku Chełm otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim. Najlepsze lata miasta przypadały na XV i XVI wiek. W XVII wieku było wielokrotnie niszczone, dlatego do dzisiaj przetrwało niewiele zabytków z dawniejszych czasów.

W połowie XIX wieku w Chełmie wybudowano koszary, co spowodowało napływ Rosjan do miasta. W 1866 roku wybudowano prowadzącą do Chełma linię kolejową, co przyczyniło się do rozwoju przemysłu. W 1918 roku Chełm znalazł się w niepodległej Polsce. W okresie międzywojennym planowano do Chełma przenieść siedzibę Dyrekcji Kolejowej, co przyczyniło się do szybkiego wzrostu ludności.

W okresie powojennym miasto było miejscem wielu inwestycji. Powstało wiele zakładów przemysłowych. W 1975 roku Chełm stał się stolicą województwa i był nią do 1999 roku.

Duch Bieluch – legendarny opiekun chełmskich Podziemi Kredowych, strażnik ukrytych tam skarbów. Według legendy jest on duchem widniejącego na herbie Chełma białego niedźwiedzia. Można go spotkać, podczas zwiedzania, w jednej z komór podziemi kredowych. Wynurza się z mroku, a następnie opowiada o tym jak straszył złodziei i poszukiwaczy skarbów. Na zakończenie swoich opowieści obiecuje, ze spełni jedno życzenie wypowiedziane w ciemności z ręką położoną na kredowej ścianie w Komnacie Życzeń. Według legendy jest on duchem białego niedźwiedzia. Zwierzę mieszkało w kredowej jaskini na Chełmskiej Górze pod trzema dębami. Pewnego dnia po powrocie z łowów niedźwiedź zastał przy swojej kryjówce chram i zapalony wieczny znicz. Oślepiony blaskiem ognia zniknął w kredowych podziemiach. Wychodził tylko wtedy gdy ziemia chełmska była w niebezpieczeństwie[1]. Propagatorem legend o duchu i białym niedźwiedziu jest Longin Jan Okoń. Wydał on m.in. książki pt. Legendy Chełmskie (1967), Opowieści niedźwiedziego grodu (1973) i Ludowe zagadki chełmskie (1975).

Zapraszamy do zwiedzania podziemi:

Chełmskie Podziemia Kredowe

ul. Lubelska 55A
22-100 Chełm
tel. +48 (082) 565 25 30

Zwiedzanie:
turyści indywidualni:
godziny wejść: 11h - 13h - 16h

grupy zorganizowane:
do uzgodnienia na 3 dni przed zwiedzaniem.