Internet WIFI w każdym domku !!!
Specjalne wyposażenie domków !!!
Oferty specjalne dla wycieczek !!!
Pomoc w planowaniu urlopu !!!
Indywidualny parking !!!
Atrakcje wodne !!!

Ośrodek wypoczynkowy Taurus Holiday w Okunince. Domki nad Jeziorem Białym

+48 665 456 655

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
                                               TAURUS HOLIDAY POLECA


Klasztor w Jabłecznej

Twierdza Zamość

Miasto Chełm"Twierdza Zamość"

    miasto świtowego dziedzictwa unescoOdległość: 100 km

Warto zobaczyć: TAK

Nasza ocena: 

Kamienice Zamość

   

Twierdza Zamość – fortyfikacje otaczające Zamość zbudowane w latach 1579-1618 na zlecenie Jana Zamoyskiego. Wielokrotnie przebudowywane, w tym najbardziej kompleksowo w latach 20. XIX w. Jedna z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W swojej historii przeszła 5 oblężeń. Pierwszym z nich była obrona przed wojskami kozacko-tatarskimi w czasie powstania Chmielnickiego. Kolejne to oblężenie szwedzkie z 1656 i wojsk Księstwa Warszawskiego, mające na celu odbicie Zamościa z rąk austriackich w 1809 roku. Najdłuższym, trwającym aż 10 miesięcy, było rosyjskie oblężenie w 1813 roku. Po raz ostatni Zamość bronił się w czasie powstania listopadowego, kiedy to jako ostatni punkt oporu uległ Rosjanom. Forteca została zdobyta szturmem tylko raz, przez wojska polskie, w 1809 r. Zlikwidowana została w 1866 roku. 

          Zamość leży na skraju Wyżyny Lubelskiej, w obrębie rozległego obniżenia zwanego Padołem Zamojskim lub Kotliną Zamojską, u zbiegu rzek Łabuńki i Topornicy, na wysokości ok. 210 m npm. Zajmuje obszar 3048 ha. Powierzchnia Starego Miasta z fortyfikacjami wynosi 61 ha. W granicach miasta oprócz zabytkowego śródmieścia, otoczonego pasem fortyfikacji, znajdują się osiedla: Rataja, Wojska Polskiego, Reymonta, Orzeszkowej, Kilińskiego, Planty, Podgroble, Bohaterów Monte Cassino, Majdan, Jana Zamoyskiego, Konopnickiej, Wiśniowa, Promyk, 3 Maja, Młyńska, Zamczysko, Błonie, Janowice Duże, Karolówka. Zamość jest ważnym węzłem komunikacji samochodowej o 8 kierunkach. Zamość - to idealne miasto twierdza, założone w 1580 przez Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernarda Moranda, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za Pomnik Historii wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz na listę 15 najcenniejszych obiektów o szczególnym znaczeniu dla historii kultury narodowej. Do najważniejszych zabytków architektury zalicza się: katedrę, ratusz, zespół kamienic podcieniowych w Rynku Wielkim, zespół fortyfikacji. W chwili obecnej trwa, zaplanowana na szereg lat, wielka rewaloryzacja zespołu zabytkowego, mająca na celu polepszenie warunków życia mieszkańców i wydobycie zatartych walorów artystycznych. Zamość - odznaczony w 1947 Krzyżem Grunwaldu III Klasy za wybitny wkład w walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne, za walkę z okupantem hitlerowskim, który od 1941 tworzył na terenie Zamojszczyzny Niemiecki Okręg Osiedleńczy w ramach Generalnego Planu Wschodniego. Zamość stał się miejscem skrajnie ostrej eksterminacji ludności polskiej i innych narodowości. W licznych obozach na terenie miasta zostało zamęczonych 70-80 tys. Polaków oraz Żydów . Rotunda zamojska została Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny.


rynek zamość

kamienice zamość

kamienice staremiasto Zamość

kolegiataZamość

Podcienie Zamość Stare miasto

Dzwonnica Kolegiacka Zamość

brama zachodnia

Dzwonnica Kolegiata Zamość

Zamość Ratusz

Zamość Ratusz


Kamienice Zamość

Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Rynek Wielki 13 (Ratusz)

Tel. +48 84 627 08 13
Tel. +48 84 639 22 92
Fax. +48 84 627 08 13
zoit@osir.zamosc.pl
http://www.zoit.zamosc.pl